Datawrangling.nl

Gebruik je gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen


Datawrangling.nl, maakt data passend!
Steeds meer applicaties maken gebruik van externe data. Slechts zelden werken deze systemen vlekkeloos samen en zijn de afspraken over hoe de data moet worden opgeslagen goed nageleefd. Vaak rest er dan niks anders dan ingewikkelde bewerkingen in Excel of zelf een script schrijven. Datawrangling.nl is een gereedschapskist met allerlei handige tools om data op maat te maken, zodat je veel kostbare werktijd bespaart en je je kunt concentreren op je doel. Gewoon, met kopieren en plakken! Enkele van de tools: Meer weten over deze app, of een demonstratie aanvragen?
Neem contact op met LearningTour, via info@learningtour.nl

LearningTour 2017